PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR PILOTER OG BRUKTSELGERE

Generelt:

Hallen består av 3 håndballbaner og en fjerde lav del innerst i hallen med lavere takhøyde for forretningene.

Det blir satt ut bord til flygere og bruktmarked, men hallen har et begrenset antall. Alle som har egnede transportable bord bes ta med.

Alle deltakere er ansvarlige for sitt eget utstyr. Arrangøren kan ikke lastes for evt. tyveri, eller annet tap.

Ta med familien!.

Piloter

Piloter må være fullverdige medlemmer av modellklubb tilsluttet NLF.

Det er mulig å melde seg inn i Cirrus RCFK på stedet.

Det er ikke senderdepot. Frekvensklyper skal benyttes dersom man benytter 35 MHz.
Klypene skal ikke tas med ut fra flyområdet og disponeres maks. 10 minutter av gangen.

Maks. antall fly i luften er 4. Dette fravikes i forbindelese med konkurransene og dersom arrangøren anser det for forsvarlig f.eks. dersom det kun flys små og lette fly.
Arrangøren kan innføre adskilte perioder for forskjellige flytyper dersom det viser seg nødvendig.
For at f.eks. piloter med spesielt skjøre fly (F3P, balsabygde fly mm.) skal få anledning til å fly, kan arrangøren be andre ta en pause noen minutter.

Maks størrelse på helikopter er 300-klassen.

Fly og helikoptere som utgjør en sikkerhetsrisiko innendørs pga f.eks. størrelse, vekt, hastighet eller annet, aksepteres ikke i luften, men kan gjerne stilles ut.
Arrangøren bestemmer evt. flyforbud ved før stor risiko for skade grunnet mangel ved utstyr eller pilotferdighet.

Det blir gjerne litt kø for å fly, og køen må dessverre vente når det er pylonrace eller andre arrangerte showinnslag eller demonstrasjoner.
Speaker annonserer når det må landes.

Bruktmarked

Et tips til bruktselgere er å merke det som skal selges med spesifikasjon, pris, navn og mobilnummer slik at interesserte kan ta kontakt dersom man er et annet sted i hallen. Last ned salgslapper.

Tider:

Cirrus RCFK leier Ekeberghallen fra kl. 9:00-17:00

Cirrus arbeidsgruppe starter med å klargjøre hallen og sette ut bord kl 9:00.

Flygere, forretninger og brukthandlere ankommer fra kl 10:00

Publikum kommer  inn fra kl 11:00

Program for dagen, se Forsiden.

Publikum skal være ute innen kl 16:00

Hallen skal være helt ryddet og alle må være ute før kl. 16:45

Priser:

Deltakere og deres familie skal betale inngangspenger som andre besøkende.

Parkering:

Benytt de kommunale parkeringsplassene syd eller nord for hallen.

Biler må ikke parkeres inntil hallen, da blir de tauet vekk, -kun av og pålessing kun for FORRETNINGENE.

Program:

Det blir perioder med fri flyging, avbrutt av faste innslag som loddtrekning, konkurranser og demonstrasjoner. Se programmet på Forsiden.

Dagen før messen blir det avholdt åpent mesterskap i kunstflyging, med demonstrasjon under messen.

Har du/dere ønske om å bidra eller opptre med et spesielt innslag, eller har andre spørsmål så ta kontakt.

Konkurranser:

Det blir kjørt konkurranser i Pylon og Dogfight. Påmelding ved ankomst.

Pylon:
Pylonkonkurransen kan ha 2 klasser (bestemmes på stedet):
1) Åpen klasse.
2) Fly under 100 gram.
Bane: 2 pyloner med avstand tilsvarende 1/2 hall-lengde.

Dogfight:
Deltakerne utstyres med silkepapirstreamere. Det om å gjøre å kappe de andres streamere, og unngå å miste sin egen.
De som ikke har streamer igjen må lande.
Siste fly i luften har vunnet.
(Det anbefales oppsett for lang flytid, og rasjonell flyging)