PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR FORRETNINGER

Generelt:

Hallen er 4-delt og består av 3 håndballbaner og en fjerde lav del innerst i hallen med lavere takhøyde.
2 1/2 bane benyttes til flyging og resten til forretninger, flygere, utstilling og andre stands.

Tider:

Cirrus rcfk leier Ekeberghallen fra kl. 9:00-17:00

Cirrus arbeidsgruppe starter med å klargjøre hallen og sette ut bord kl 9:00.

Flygere, forretninger og brukthandlere ankommer fra kl 10:00

Premier leveres Cirrus stand senest 10:30

Publikum kommer  inn fra kl 11:00

Program for dagen, se Forsiden.

Publikum skal være ute innen kl 16:00

Hallen skal være helt ryddet og alle må være ute før kl. 17:00

Stand:

Vi ber forretningene ta med egne bord, hallens bord prioriteres til piloter og bruktmarked.

Ta med egen skjøteledning til kassaapparat, simulatorer osv.

Plassering bestemmes ved loddtrekning etter at alle har hatt anledning til å opgi ønsket plass.

Cirrus RCFK merker opp området til alle stands, og forretningene skal holde seg innenfor dette.

Parkering:

Benytt parkeringsplassene syd eller nord for hallen.

NB Biler må ikke parkeres inntil hallen, da blir de tauet vekk,
-kun av- og pålessing og kun for FORRETNINGENE.

Priser:

Kategori 1.:
Salgsstand Grunnpris kr. 1000,-+ kr. 100,-/kvm benyttet areal.
Ønsket areal skal avtales på forhånd, benyttet areal registreres under arrangementet)
Premier til lotteri og konkurranser for minst kr 1500,- (veil. priser).

Kategori 2.: Sponsor av premier til lotteriet og konkurransene for minst kr 1500,- (veil. priser).

Kategori 3.: Sponsor, minst kr 1000,-

Inkludert i prisen:
- logo med lenke til egen hjemmeside på www.modellflymesse.no i ca ett år.

- omtale fra speaker for premier under loddtrekning.

- mulighet for demoflyging av aktuelle modeller med omtale fra speaker.

Alle må legge en lenke fra deres hjemmeside til oss.
Banner som skal benyttes ligger under GRAFISK.

Premier til lotteriet bør være egnet for nybegynnere.
Flyutstyr, batterier o.l. blir brukt som premier i flykonkurransene.

Andre organisasjoner inviteres til å bytte lenke til hjemmeside med oss.
Se banner under GRAFISK.

Påmeldingen er bindende. Vi legger ut logo og lenke så snart vi har mottatt påmelding,
etter at invitasjonen er sendt ut. Tidligere påmelding gir lengre eksponeringstid.

Ved avmelding i kategori 1 overføres påmeldingen til kat. 2 eller 3 etter ønske.
Ved manglende levering i kategori 2 overføres påmeldingen til kategori 3.

Faktura for deltakeravgift sendes påmeldte forretninger og skal betales ved forfall.
Påmelding må skje i god tid før messen.

Kontakt:

Interessert i å delta? Ta KONTAKT

Annet:

Alle deltakere er ansvarlige for egne varer og sitt eget utstyr.

Arrangøren kan ikke lastes for evt. tyveri, skade eller annet tap.